Vikten
                                                         Suddens vikt

 
Sally föddes lite för tidigt och vägde då endast 50 gram.
Hon har varit en matglad hela tiden och det ger resultat på vågen.
   

Självklart gäller samma rutiner för Sally som för Sudden, viktkontroll varje söndag. Detta håller husse hårt på.

**************************************************************************************

 

 

   
 

*******************************************************************************************

 
Nu fyller hon upp lådan betydligt bättre. Hon vill inte gärna lägga sig till ro.

Men lite mutor går alltid hem.

 

   

Upp